Sarah, Laetitia & Liesbeth

Sarah Schaubroeck
klinisch psycholoog
coördinator Prodia-team en aanspreekpunt diagnostiek en specifieke onderwijsbehoeften POC CLB GO!

Laetitia Bokestael
orthopedagoog
CLB-medewerker actief binnen Prodia

Liesbeth De Schutter
bachelor in de toegepaste psychologie
CLB-medewerker actief binnen Prodia en Vrij CLB Waas en Dender

ASS binnen onderwijsdiagnostiek: Wat als… we onderwijsbehoeften centraal stellen?

Twee leerlingen met de diagnose ASS kunnen een heel andere aanpak nodig hebben. Hoe gaan we hier binnen onderwijs mee om? Wat is er dan nodig om te komen tot een goede afstemming tussen de noden van de leerling en het aanbod binnen onderwijs? Dit zijn vragen waarvoor onderwijsdiagnostiek een meerwaarde kan betekenen.

We gaan in op hoe en waarom we binnen CLB loskomen van stoornisgericht denken en onze focus leggen op onderwijsbehoeften van elke leerling. We kijken breed naar leerlingen met ASS en leggen zo de link naar het protocol Gedrag en Emotie. We reflecteren samen over wat deze inzichten betekenen voor de begeleiding van deze leerlingen binnen onderwijs.

Ik wens deelnemers toe dat ze na de workshop…

  • ontdekken met welke bril een CLB-medewerker kijkt naar een leerling met ASS.
  • inzicht krijgen in hoe diagnostiek zorgt voor een betere afstemming tussen onderwijsbehoeften en aanbod op school.
  • reflecteren over de begeleiding van leerlingen met problemen met sociale communicatie en interactie binnen onderwijs.