Peter Vermeulen

Pedagoog. Oprichter Autism in Context

Autisme en het voorspellende brein

Iedereen die mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) wil ondersteunen, moet begrijpen hoe zij de wereld waarnemen en begrijpen. Een goed begrip van autisme begint met een begrip van de autistische beleving. Dus : met empathie voor hoe een autistisch brein in de wereld staat. In deze lezing presenteren we het autistisch waarnemen en denken vanuit de meest recente ontwikkelingen in de neurowetenschappen.