Mieke Goet-geluck

Trajectbegeleider Duaal Leren De Passer
Stagebegeleider De Passer
Leerkracht De Passer

Leren en werken, kans op succes?

Heel vaak hoor ik dat leerlingen in het secundair te jong zijn om mee te draaien op een werkvloer, hoe kan het dan een succes zijn als deze jongere nog eens ASS heeft?

Moet er continu begeleiding zijn op een werkvloer?

Wat is de meerwaarde van leren en werken bij jongeren met ASS?

Waarover communiceer je op voorhand en waarover niet?

Is de begeleiding van de school er enkel voor de leerling?

Hoe ver ga je in die begeleiding?

Wat is een geschikte werkplaats?

 

Ik wens deelnemers toe dat ze na de workshop…

  • open, eerlijk met alle partijen, communicatie zijn.

  • haalbare verwachtingen creëren voor alle partijen, structureer het groeiproces.

  • zorgen voor een goede en duidelijke voorbereiding naar de leerling toe, eens gestart, laat de leerling los maar sta klaar aan de zijlijn.