Maureen Bisschop

ondersteuner brede types SO

GepASSioneerd ondersteunen

Wat kan een ondersteuner betekenen voor een leerling met ASS in het gewoon onderwijs?
Hoe kan een leerling met ASS ondersteuning krijgen in het gewoon onderwijs? Welke mogelijkheden zijn er?
Welke uitdagingen zijn er voor de leerkracht, de leerling, de school en de ondersteuner om begeleiding op maat te bieden in het gewoon onderwijs?
 

Ik wens deelnemers toe dat ze na de workshop…

  • weten wat ondersteuning is en hoe de leerlingen, ouders en leerkrachten hierop beroep kan doen in het gewoon onderwijs.
  • Vanuit ervaringscasussen zicht krijgen op hoe ondersteuning er voor leerlingen met ASS kan uitzien in het gewoon onderwijs.
  • kennis hebben van de mogelijke drempels die overwonnen dienen te worden in het gewoon onderwijs.